Новое содержание образования – критерии успешности

Жаңа білім беру мазмұны – сәттілік өлшемдері
«Антонов негізгі мектебі» ММ қараша айында ағылшын тілі пәні мұғалімдерінің аудандық семинары болып өтті.
Аудандық семинардың ашылу салтанатында Қазақстандағы білім беру бағдарламасының мазмұнына жаңарту үдерісін еңгізу жөнінде АӘК әдіскері Бултаева С.Ш сөз сөйледі.
Семинарда жаңартылған білім беру мазмұны бойынша курстан өтіп келген мұғалімдер өз тәжірибелерімен алмасты.
Семинардың ажырамас бөлігі болып жеке, жұптық және топтық формада жүргізген шағын топтық оқыту сабақтары бойынша жасалған жұмыстар болды. Мұнда мұғалімдер тілдік машықтарды дамыту бойынша сабақты жүргізуде және жоспарлаудағы жаңа білімдерін қалай қолданатындықтарын көрсетті. Олардың қатарына, тыңдалым,айтылым,оқылым,жазылым және оқу мақсатына жету жетістігін бағалау үшін қалыптастырушы және жиынтық бағалауды қалай пайдалануды көрсетті.
Сапалы шағын топтық оқыту сабақтарын көрсеткен келесі мектеп оқытушылары: Е.Г.Сиротенко-№1Денисов ОМ, О.В.Аманова-№2Денисов ОМ, В.В.Зарипова-Глебовск ОМ, А.К.Бершимбаева-Баталы ОМ, Е.М.Дворянчикова-Приреченск ОМ.
Семинардың екінші бөлімінде аудандық ӘБ басшысы, бірінші деңгейлі сертификатталған мұғалім Т.Н.Дубовец екінші деңгейлі сертификатталған мұғалім Н.В.Шевченкомен бірлесіп оқушылардың жетістіктерін бағалаудағы жаңа тәсілмен танысқан мұғалімдердің ортасында крителиалды бағалау жөніндетренингтік тәсілмен коучинг өткізді .
Семинарға қатысушылар топпен жұмыс жасай отырып, БЖБ,ТЖБ арасындағы ұқсастық пен айырмашылықтарды анықтап, оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудағы дескрипторлар мен критерийлерді, қалыптастырушы және жиынтық бағалауба байланысты проблемалық сұрақтарды талқылады.
Рефлексия кезеңінде мектеп директоры Фрайденберг О. С, білім мазмұнын жаңарту жағдайындағы критериалды бағалаудың маңыздылығы туралы сөз қозғап қорытынды жасады.
Кері байланысқа сәйкес , семинарға қатысушылардың тарапынан , бұл семинардың өте өзекті және пайдалы болғандығы атап өтілді.
АӘК әдіскері, Сәуле Шайзатовна Бултаева, аталған іс-шараның ұйымдастырылу барысына оң бағасын беріп, бұл әр педагогтың мектеп тәжірибесінде септігін тигізетін тәжірибемен алмасу және жаңа оқытуға үйрену екенін атап өтті.

20171123_120253
Новое содержание образования – критерии успешности

В КГУ «Антоновская основная школа» в ноябре прошел районный семинар учителей английского языка.
На открытии районного семинара выступила методист РМК Бултаева С.Ш. о внедренной в процесс образования программы обновления содержания образования в Казахстане.
На семинаре своим практическим опытом обменялись учителя, прошедшие курсы по обновленному содержанию образования.
Неотъемлемой частью семинара являлась индивидуальная, парная и командная работа по демонстрации микропреподавания уроков. Здесь учителя показали применение новых знаний в планировании и проведении занятий по развитию языковых навыков: слушания, говорения, чтения, письма, формативного и суммативного оценивания для достижения целей обучения.
Качественное микропреподавание продемонстрировали преподаватели школ: СиротенкоЕ.Г.-Денисовская СШ№1, Аманова О.В.-Денисовская СШ№2, Зарипова В.В.-Глебовская СШ, Бершимбаева А.К.-Баталинская СШ, Дворянчикова Е.М.-Приреченская СШ.
Во второй части семинара руководитель районного МО, сертифицированный учитель первого уровня Дубовец Т.Н. совместно с сертифицированным учителем второго уровня Шевченко Н.В., провели коучинг с тренинговым подходом по критериальному оцениванию, где учителя ознакомились с новым подходом в оценивании достижений учащихся. Участники семинара, работая в группах, определяли сходство и различия между СОР и СОЧ, обсуждали критерии и дескрипторы учебных достижений обучающихся, проблемные вопросы формативного и суммативного оценивания.
На этапе рефлексии, директор школы Фрайденберг О.С., подвела итоги о значимости критериального оценивания в условиях обновленного содержания образования.
Согласно обратной связи, участники семинара отметили, что семинар был очень актуальным и полезным.
Методист РМК, Сауле Шайзатовна Бултаева, также дала положительную оценку данного мероприятия, т.к. это и обмен опытом, и обучение новому, что способствует активизации школьной практики каждого педагога.

 

20171123_125424

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.