ПИТАНИЕ

2 Қосымша

Құрметті ана-аналар!

Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасы мемлекеттік білім беру ұйымдарында «Жалпы білім беретін мектептердегі білім алушылар мен тәрбиеленушілердің жекелеген санаттарын тегін және жеңілдікпен тамақтандыруды ұсыну» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты іске асырылатынын хабардар етеді (Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 13 сәуірдегі № 198 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты).
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 25 қаңтардағы № 64 қаулысымен бекітілген мемлекеттік білім беру мекемелерінің мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар отбасылардан, сондай-ақ мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алмайтын, жан басына шаққандағы табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен отбасылардан шыққан білім алушылары мен тәрбиеленушілеріне және жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалып, отбасыларда тұратын балаларға, төтенше жағдайлардың салдарынан шұғыл жәрдемді талап ететін отбасылардан шыққан балаларға және өзге де санаттағы білім алушылар мен тәрбиеленушілерге қаржылай және материалдық көмек көрсетуге бөлінетін қаражатты қалыптастыру, жұмсау бағыты мен оларды есепке алу қағидаларына сәйкес, тегін тамақ мемлекеттік білім беру мекемелерінің келесі санаттағы білім алушылар мен тәрбиеленушілеріне:
1) мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар отбасылардан шыққан балаларға;
2) мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алмайтын, жан басына шаққандағы табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен отбасылардан шыққан балаларға;
3) жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалып, отбасыларда тұратын балаларға;
4) төтенше жағдайлардың салдарынан шұғыл жәрдемді талап ететін отбасылардан шыққан балаларға;
5) білім беру ұйымының алқалы басқару органы айқындайтын білім алушылар мен тәрбиеленушілердің өзге де санаттарына (бұдан әрі – білім алушылар мен тәрбиеленушілер) беріледі.
Осы мемлекеттік қызметті алушы болу үшін,білім бөліміне мынадай құжаттар топтамасымен жүгіну керек:
1) мемлекеттік қызмет көрсету стандартының 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;
2) ата-анасының жеке басын куәландыратын құжатты (сәйкестендіру үшін талап етіледі);
3) егер туылған 2007 жылғы 13 тамызға дейін туыған немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде туған болса баланың туу туралы куәлігінің көшірмесі (сәйкестендіру үшін талап етіледі);
4) некені қию немесе бұзу туралы куәлік көшірмесі (некеге 2008 жылға дейін қию немесе некені бұзу немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс);
5) көрсетілген санаттағы тұлғалар үшін өтініш иесінің (отбасының) жергілікті атқарушы органдар ұсынатын мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алушыларға тиесілілігін растайтын анықтама;
6) алған табыстары туралы құжаттарды (көрсетілген санаттағы тұлғалар үшін алынған табысы туралы мәліметтер (жұмыс істейтін ата-аналардың немесе олардың орнындағы адамдардың жалақысын, кәсіпкерлік және өзге де қызмет түрлерінен түсетін табыс, балаларға және асырауындағы өзге де адамдарға алименттер түріндегі табыс);
7) көрсетілген санаттағы адамдар үшін жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, отбасыда тәрбиеленетін балалар үшін қорғаншылықты (қамқоршылықты), патронаттық тәрбиелеуді бекіту туралы уәкілетті органның шешімі;
8) қаржылай және материалдық көмек көрсету туралы шешім қабылдау үшін отбасының материалдық-тұрмыстық жағдайын тексеру,сонымен өатар басқа да қажетті құжаттардың негізінде жалпы білім беретін мектептердің оқушылары мен тәрбиеленушілерінің жекелеген санатына тегін және жеңілдікпен тамақтандыруды ұсыну туралы білім беру ұйымдарының алқалы органдары шешімінің көшірмесі.
Сондай-ақ, электрондық үкімет порталы арқылы өтініш беруге болады.

Приложение 2

Уважаемые родители!

Управление образования акимата Костанайской области информирует о том, что в государственных организациях образования реализуется государственная услуга “Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах” (стандарт государственной услуги утвержден приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 апреля 2015 года № 198).
В соответствии с Правилами формирования, направления расходования и учета средств, выделяемых на оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам государственных учреждений образования из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи, а также из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, и детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, и иным категориям обучающихся и воспитанников, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 января 2008 года № 64, бесплатное питание предоставляется следующим категориям обучающихся и воспитанников государственных учреждений образования:
1) детям из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи;
2) детям из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;
3) детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях;
4) детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;
5) иным категориям обучающихся и воспитанников, определяемым коллегиальным органом управления организации образования (далее – обучающиеся и воспитанники).
Для того, чтобы стать получателем данной государственной услуги, необходимо обратиться в отдел образования с пакетом следующих документов:
1) заявление по форме согласно приложению 2 к стандарту государственной услуги;
2) документ, удостоверяющий личность родителей (требуется для идентификации личности);
3) копия свидетельства о рождении ребенка в случае рождения ребенка до 13 августа 2007 года либо за пределами Республики Казахстан (требуется для идентификации);
4) копия свидетельства о заключении или расторжении брака (в случае заключения или расторжения брака до 2008 года либо за пределами Республики Казахстан);
5) справка, подтверждающая принадлежность услугополучателя (семьи) к потребителям государственной адресной социальной помощи, предоставляемую местными исполнительными органами для категории услугополучателей из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи;
6) документы о полученных доходах (справка о заработной плате работающих родителей или лиц их заменяющих, о доходах от предпринимательской и других видов деятельности, о доходах в виде алиментов на детей и других иждивенцев для услугополучателей из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума);
7) решение уполномоченного органа об утверждении опеки (попечительства), патронатного воспитания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях;
8) копия решения коллегиального органа управления организации образования о предоставлении бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах на основании обследования материально-бытового положения семьи, а также других необходимых документов для принятия решения об оказании финансовой и материальной помощи.
Также можно подать заявление через портал электронного правительства.